Tapat At Tunay, Abot-Kaya't Kalidad. #TATAKSTAR

Basic Commodities Commodity Products

sugar white 1/4

sugar white 1/4

Srp ₱ 15.20
Sugar wash 1/4

Sugar wash 1/4

Srp ₱ 13.00
Sugar Brown 1/4

Sugar Brown 1/4

Srp ₱ 11.70
Sugar white 1/2 kl

Sugar white 1/2 kl

Srp ₱ 32.00
Sugar white 1kl

Sugar white 1kl

Srp ₱ 63.50
Sugar wash 1 kl

Sugar wash 1 kl

Srp ₱ 54.50
Sugar wash 1/2 kl

Sugar wash 1/2 kl

Srp ₱ 27.50
Sugar Brown 1/2 kl

Sugar Brown 1/2 kl

Srp ₱ 24.50
Bidastar Sugar Brown 1kl

Bidastar Sugar Brown 1kl

Srp ₱ 48.50