Tapat At Tunay, Abot-Kaya't Kalidad. #TATAKSTAR

STARB&B Body & Beauty products

Alcohol 500ml

Alcohol 500ml

Srp ₱ 59.00
Alcohol 250ml

Alcohol 250ml

Srp ₱ 34.00
Alcohol 60ml

Alcohol 60ml

Srp ₱ 16.50
Alcohol 150ml

Alcohol 150ml

Srp ₱ 25.00
Handwash-Lavender 1 liter

Handwash-Lavender 1 liter

Srp ₱ 88.00
Handwash-Lavender 500ml

Handwash-Lavender 500ml

Srp ₱ 65.00
Handwash-Lavender 250ml

Handwash-Lavender 250ml

Srp ₱ 45.00
Handwash-Strawberry 1liter

Handwash-Strawberry 1liter

Srp ₱ 88.00
Anti-Bac Soap 65g

Anti-Bac Soap 65g

Srp ₱ 15.80
Ngiting Star Toothpaste 24g

Ngiting Star Toothpaste 24g

Srp ₱ 4.25
baby diswashing liquid 285ml

baby diswashing liquid 285ml

Srp ₱ 60.00