Tapat At Tunay, Abot-Kaya't Kalidad. #TATAKSTAR

SULITSTAR Food products

Canton 500g

Canton 500g

Srp ₱ 50.00
Bihon 500g

Bihon 500g

Srp ₱ 30.00
Macaroni 400g

Macaroni 400g

Srp ₱ 30.00
Sardines Regular Green 155g

Sardines Regular Green 155g

Srp ₱ 14.70
Sardines Spicy Red 155g

Sardines Spicy Red 155g

Srp ₱ 14.70
Karne Norte 150g

Karne Norte 150g

Srp ₱ 22.00
Karne Norte 100g

Karne Norte 100g

Srp ₱ 15.75
Green Peas 225g

Green Peas 225g

Srp ₱ 16.00
Spaghetti Pasta 1kg

Spaghetti Pasta 1kg

Srp ₱ 65.00
Beef Loaf 150g

Beef Loaf 150g

Srp ₱ 16.80
Water 500ml

Water 500ml

Srp ₱ 10.00
Garbanzos 225g

Garbanzos 225g

Srp ₱ 18.00